ACTIVITY BOX

JE TU PRO VÁS

Učení a poznávání světa

zábavnou formou.

Co je to vlastně Activity box?

Activity box je pomocníkem pro všechny rodiče, kteří se chtějí se svým dítkem učit zábavnou formou.

Pro správný a zdravý vývoj dětí je velmi důležité působení na poznávací procesy a vzdělávací oblasti.

Děti už od miminka vnímají a učí se stále něčemu novému. A protože milují pohádky, zpívání, tanec a tvoření, není nic lepšího než tyto aktivity propojit.

”Nesnažte se být vždy příliš dospělými.

Děti milují, když dokážeme proniknout do dětského světa a bez zábran, či ostychu děláme všechny činnosti s nadšením s nimi.

Není přeci nic lepšího, než společně trávit chvíle, na které se nezapomíná. Vzpomínky nám totiž nikdo nevezme.”

O NÁS

Ahoj maminky a tatínkové! Dovolte nám, abychom se vám představili.

Jsme dvě maminky, učitelky s dlouholetou praxí v mateřské škole, organizátorky dětských táborů a autorky edukačních materiálů pro učitele.

Společnou cestou jdeme již více než 10 let a za ta léta máme za sebou již mnoho úspěchů a splněných snů.

Práce s dětmi, jejich nadšení pro všechno nové či neznámé, schopnost učit se všemu novému a nakonec neskutečné posuny, které nám každým dnem ukazují, to je to, co nám je tou nejlepší zpětnou vazbou!

VŠESTRANNĚ ZAMĚŘENÉ UČENÍ A POZNÁVÁNÍ SVĚTA KOLEM NÁS

V každém Activity boxu najdete spoustu úkolů, rad a tipů pro správný a hlavně komplexní rozvoj Vašeho dítěte.

Mezi nejhlavnější se řadí:

Pohybové dovednosti

Rozvoj jemné i hrubé motoriky, působení na lokomoční dovednosti jako lezení, plazení, skoky, chůze, běh

Rozumové schopnosti

Procvičování paměti, rozvoj verbálních schopností, prohlubování elementárních poznatků z různých oblastí, vytváření předmatematických představ, rozvoj logického myšlení, prostorové a plošné představivosti, fantazie a tvoření.

Jemná motorika

Motorika ruky a prstů-velmi úzce souvisí také s motorikou mluvidel. Koordinace ruka a oko- je velmi důležitá pro všechny manuální činnosti a je předpokladem pro čtení a psaní. Zaměřujeme se na zdokonalování manuálních schopností-stříhání, trhání, lepení, zapínání, správný úchop tužky, apod.

Řečové dovednosti

Rozvoj slovní zásoby, podpora správné artikulace, produkce a reprodukce řeči, rozvoj představivosti, podporování dialogů.

Poznávání světa

Vytváření povědomí o okolním světě, poznávání přírody, objevování a experimentování, utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě, budování postojů a hodnot díky pozorování a vnímání, seznamování se s přírodou a jejími zákonitostmi.

Senzorické schopnosti

Působení přes všechny smysly a jejich vzájemné propojení.Působí kladně na rozvoj všech oblastí dítěte, senzorické hry navíc mají velmi příznivý vliv na psychiku dítěte.

HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ OD DĚTÍ A RODIČŮ

Activity box je bezva! Každý den máme co dělat ve všech oblastech a naše malá je přímo nadšená při každé aktivitě. Také QR kódy s videi v časopisu jsou super.
Helena K.
Ten váš box je opravdu jedinečný. Na nic takového jsou doposud nenarazila. Tolik nápadů a aktivit jedno téma a jejich vzájemná propojenost. Naprosto úžasné.
Jana V.